Blog | Inne

Zobacz więcej

Zmiany w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych

W dniu 14 maja 2024 Rada Ministrów przyjęła złożony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego projekt zmian w ustawie o… (...)

Zobacz więcej

Przeciwdziałanie skutkom kradzieży tożsamości

W ostatnich latach zjawisko kradzieży tożsamości przybrało niepokojące rozmiary. Ustawodawca nie mógł pozostać obojętny wobec narastającego problemu. Od 17 listopada… (...)

Zobacz więcej

Standardy ochrony małoletnich

15 lutego 2024 r. w życie weszły przepisy tzw. ustawy Kamilka czyli ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o… (...)

Zobacz więcej

Czy terminowe vouchery, przeznaczone dla konsumentów są w 100% zgodne z przepisami prawa?

Przedmiotem niniejszej publikacji przeanalizowanie kwestii związanych z możliwością oferowania konsumentom voucherów lub kart podarunkowych uprawniających do skorzystania z określonej usługi lub… (...)

Zobacz więcej

Referencyjne użycie znaku towarowego

Jak powszechnie wiadomo, uzyskując prawo ochronne na znak towarowy (rejestrując znak towarowy) podmiot który takie prawo uzyskał nabywa szereg uprawnień… (...)

Zobacz więcej

Zmiany w prawie spadkowym

W dniu 15 listopada 2023 r. wejdzie w życie druga w tym roku nowelizacja prawa spadkowego, dokonana na mocy ustawy… (...)

Zobacz więcej

e-Doręczenia czyli nowe obowiązki przedsiębiorców

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce trwa i ma się dobrze. Wielkimi krokami natomiast zbliża się termin wdrożenia obowiązkowych e-Doręczeń m. (...)

Zobacz więcej

mObywatel – rewolucja w zakresie dokumentów tożsamości

W dniu 14 lipca 2023 r. w życie weszły przepisy ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel,… (...)

Zobacz więcej

Projekt Ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej bliski wejścia w życie

Stały rozwój branży związanej z komunikacją elektroniczną nie jest wolny od nadużyć dokonywanych przez przestępców, których celem jest wyrządzenie… (...)