Zespół

Sylwia Zarzycka

radca prawny, wspólnik zarządzający

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek – prawo oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego prowadzonej przez Uniwersytet Wrocławski oraz Uniwersytet Chicago – Kent w Chicago. Wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu (numer wpisu 1630).

Praktykę zawodową zdobywała w kancelariach prawnych, a także jako in-house lawyer dużej grupy kapitałowej. W latach 2009 – 2014 – wspólnik w kancelarii „CASUS Zarzycka & Wspólnicy Kancelaria Prawna” spółka komandytowa.

Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie gospodarczym ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek handlowych, e-commerce, ochrony danych osobowych, prawa własności intelektualnej, a także prawa pracy. Prowadzi również procesy sądowe. Zajmuje się bieżącą obsługą prawną firm oraz grup kapitałowych, w których koordynuje wszystkie procesy biznesowe z uwzględnieniem przepisów prawa.

Dodatkowo prowadzi również działalność szkoleniową z powyższych dziedzin prawa. Ma na swoim koncie wiele publikacji z zakresu prawa spółek handlowych w Rzeczpospolitej i Gazecie Prawnej. Zasiada w radach nadzorczych spółek kapitałowych. Jest członkiem kapituły przyznającej nagrody PRAWNIK PRO BONO.

Wielokrotnie nagradzana:

  • KRYSZTAŁOWE SERCE RADCY PRAWNEGO – nagroda przyznana przez Krajową Izbę Radców Prawnych;
  • PROFESJONALISTA FORBESA – nagroda przyznana dwukrotnie przez miesięcznik FORBES;
  • RADCA PRAWNY ROKU 2014 – nagroda przyznana przez Krajową Izbę Radców Prawnych;
  • PRAWNIK PRO BONO 2015 – nagroda w konkursie organizowanym przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych pod patronatem Rzeczpospolitej,
  • MANAGER AWARD 2017 – nagroda przyznawana najlepszym menedżerom, przyznana przez miesięcznik MANAGER – magazyn dla kadry zarządzającej,
  • ORŁY WPROST 2017 – ambasador województwa dolnośląskiego, nagroda przyznana przez miesięcznik WPROST,
  • LIDER KOMPLEKSOWEJ POMOCY PRAWNEJ 2019 – nagroda przyznana przez miesięcznik „Businesswoman & Life”,
  • KOBIETA CHARYZMATYCZNA 2019 – nagroda przyznana przez miesięcznik „Why Story Poska”.
  • POLKA XXI wieku – nagroda przyznana przez fundację Projekt.pl

Wojciech Kościuk

radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek – prawo. W roku 2016 r. ukończył trzyletnią aplikację radcowską, obecnie wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu (numer wpisu WR-3384).

Od 2010 roku zdobywał praktykę zawodową, jako prawnik oraz aplikant radcowski w znanych wrocławskich kancelariach prawnych. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie gospodarczym, w tym prawie cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa kontraktów i umów, prawie własności intelektualnej, e-commerce. W Kancelarii odpowiedzialny jest za kierowanie pracą zespołu prawników i jej koordynowanie, a także prowadzi bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych.

Prowadzi szkolenia z zakresu prawa własności intelektualnej.


Katarzyna Jurewicz-Kupeć

radca prawny

W latach 2003-2006 odbywała aplikację sądową przy  Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, pracowała również jako asystent sędziego w Wydziale Karnym Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Po zdaniu egzaminu sędziowskiego podjęła decyzję o rozpoczęciu indywidualnej  praktyki zawodowej jako radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców prawnych we Wrocławiu  (nr wpisu WR-1682), którą wykonuje od roku 2007.  W ramach prowadzonej  działalności świadczyła pomoc prawną na rzecz podmiotów gospodarczych i osób fizycznych w sprawach cywilnych, w tym rodzinnych i  gospodarczych oraz w sprawach karnych. Pracowała również jako radca prawny w instytucjach finansowych. W trakcie  kilkuletniej współpracy z dużą  kancelarią prawną reprezentowała spółki handlowe, w tym spółki Skarbu Państwa i instytucje finansowe w procesach sądowych, postępowaniach upadłościowych i egzekucyjnych.

Od ponad 9 lat jest zaangażowana w działalność pro bono organizacji pozarządowej z siedzibą we Wrocławiu, udzielając bezpłatnych porad prawnych z zakresu  prawa rodzinnego, karnego i cywilnego oraz świadcząc pomoc prawną na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

W roku 2011 wyróżniona pamiątkowym medalem Ministra Sprawiedliwości za zasługi dla Wymiaru Sprawiedliwości w związku z zaangażowaniem w pomoc prawną udzielną  w ramach współpracy z  Ośrodkiem Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem we Wrocławiu.


Krzysztof Żołyński

adwokat

Absolwent prawa na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu, zakończoną złożonym egzaminem adwokackim.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, które zdobywał współpracując z wrocławskimi kancelariami prawnymi w zakresie obsługi prawnej świadczonej na rzecz zdywersyfikowanej grupy klientów, począwszy od osób fizycznych, spółek prawa handlowego prowadzących działalność w rozmaitych sektorach i branżach, przez jednostki samorządu terytorialnego, po podmioty w toku postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego. W ramach praktyki zawodowej rozwiązuje zarówno bieżące problemy prawne osób fizycznych i prawnych, prowadzi postępowania sądowe, reprezentuje klientów przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej.

Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie cywilnym, prawie karnym, prawie gospodarczym oraz prawie pracy. Zajmuje się również obsługą prawną organizacji trzeciego sektora. Prowadzi również działalność dydaktyczną i szkoleniową.

Świadczy pomoc prawną w języku angielskim.

Karolina Wróbel

specjalistka ds. administracji

Studentka Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek – Komunikacja Wizerunkowa.

Zajmuje się bieżącą obsługą sekretariatu oraz nadzorem nad prawidłowym obiegiem dokumentów.

zdjęcia: Pośpieszni Fotografia