Sukcesy Klientów Kancelarii

Zobacz więcej

Ekspresowa ugoda w sprawie kredytu frankowego

W wyniku przygotowanej przez zespół SZW Legal reklamacji dot. kredytu frankowego nasza Kancelaria wynegocjowała z bankiem udzielającym finansowania na rzecz… (...)

Zobacz więcej

Ugoda w sprawie o naruszenie dóbr osobistych – prawo prasowe

Jeden z magazynów opublikował artykuł, w którym w kilku akapitach wskazał dane osobowe Klienta Kancelarii w postaci: imienia i nazwiska… (...)

Zobacz więcej

Zniesławienie to przestępstwo

Od kilku lat nasza Kancelaria prowadzi spór o zniesławienie w środkach masowego komunikowania na podstawie art. 212 par.2 k.k.. Oskarżony… (...)

Zobacz więcej

Ugoda w sprawie o naruszenie dóbr osobistych w postępowaniu mediacyjnym

Klient Kancelarii wystąpił z powództwem cywilnym o naruszenie dóbr osobistych poprzez umieszczanie negatywnych wpisów i komentarzy na temat prowadzonej przez… (...)

Zobacz więcej

Wygrany proces – odpowiedzialność członka zarządu spółki z o.o.

Klient Kancelarii – były członek zarządu został pozwany z tytułu zapłaty należności stanowiącej zobowiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której pełnił… (...)

Zobacz więcej

Wygrana sprawa o zakłócanie spokoju

Klient Kancelarii – wspólnik spółki będącej właścicielem kompleksu obiektów hotelarsko – gastronomicznych został obwiniony o zakłócanie spokoju w związku z… (...)

Zobacz więcej

Zwolnienie kwoty z zajętego rachunku bankowego

Klientowi Kancelarii zajęte zostały wszystkie rachunki bankowe z uwagi na prowadzenie postępowania z art. 299 par.1 i par.5 k.k. Na… (...)

Zobacz więcej

Ugoda w sprawie o zadośćuczynienie

Kancelaria SZW Legal doprowadziła do zawarcia ugody w sprawie o zadośćuczynienie z wypadku komunikacyjnego. Ugodę zaproponowało towarzystwo ubezpieczeniowe po złożeniu… (...)

Zobacz więcej

Ugoda w sprawie o produkcję płyty

Na skutek niewywiązania się z umowy na wyprodukowanie płyty młodej artystki, Kancelaria SZW Legal wystąpiła do sądu z roszczeniem o… (...)

Zobacz więcej

Wygrany spór sądowy w sprawie ustanowienia zastawu

Kancelaria SZW Legal reprezentowała jednego ze swoich Klientów w sporze dotyczącym skuteczności ustanowienia zastawu rejestrowego. Klient SZW Legal został pozwany,… (...)

Zobacz więcej

Ugoda w sprawie o naruszenie dóbr osobistych

Kancelaria SZW Legal przez wiele miesięcy prowadziła w imieniu jednego ze swoich Klientów spór sądowy, w którym przeciwnikiem procesowym był… (...)

Zobacz więcej

Wygrana sprawa o zapłatę i hipoteki przymusowe

Dla jednego z naszych Klientów z branży usług finansowych Kancelaria SZW Legal prowadziła spór o zapłatę, w którym wartość dochodzonego… (...)