Blog | Spółki handlowe

Zobacz więcej

Dzień dywidendy i dzień wypłaty dywidendy w spółkach kapitałowych

Maj i czerwiec to czas zwyczajnych zgromadzeń wspólników i zwyczajnych walnych zgromadzeń akcjonariuszy w spółkach kapitałowych. To również czas na… (...)

Zobacz więcej

LIKWIDACJA SPÓŁKI Z O.O.

Przyczyny, dla których wspólnicy spółki z o.o. decydują się na likwidację spółki są bardzo różne. W praktyce naszej Kancelarii najczęściej… (...)

Zobacz więcej

Strona internetowa spółki akcyjnej

Postępujący proces digitalizacji obrotu prawnego nie omija również spółek akcyjnych i komandytowo – akcyjnych, które w ramach swoich obowiązków prawnych… (...)

Zobacz więcej

Organy prostej spółki akcyjnej

Prosta spółka akcyjna to spółka, która może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym. Nie… (...)

Zobacz więcej

Obowiązek udziału biegłego rewidenta w posiedzeniu rady nadzorczej

Znowelizowane przepisy kodeksu spółek handlowych (k.s.h.), które weszły w życie w październiku 2022 r., przewidują udział biegłego rewidenta, lub innego… (...)

Zobacz więcej

Podejmowanie uchwał przez członków rad nadzorczych spółek akcyjnych za pomocą platformy DocuSign

Postępująca powszechnie cyfryzacja życia społecznego rodzi dość często obecnie pytania o możliwość stosowania najnowszych zdobyczy technologii do dokonywania określonych czynności… (...)

Zobacz więcej

Sposób liczenia kadencji członków organów spółek kapitałowych

13 października 2022 roku weszła w życie zmiana przepisów kodeksu spółek handlowych w zakresie sposobu liczenia kadencji członków zarządu i… (...)

Zobacz więcej

Prokura łączna z członkiem zarządu

Spółki kapitałowe – z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjna – reprezentowane są przede wszystkim przez swoje zarządy. Obowiązkiem członków zarządu jest… (...)

Zobacz więcej

Sposób zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki akcyjnej

Rozpoczyna się czas zwyczajnych walnych zgromadzeń w spółkach akcyjnych oraz zwyczajnych zgromadzeń wspólników w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Dziś… (...)

Zobacz więcej

Dyrektywa Omnibus

W styczniu 2023 r. w polskim porządku prawnym zaczęły obowiązywać przepisy prawa stanowiące implementację Dyrektywy 2019/2161 tzw. dyrektywy Omnibus. Implementacja… (...)