Wygrany proces – odpowiedzialność członka zarządu spółki z o.o.

Klient Kancelarii – były członek zarządu został pozwany z tytułu zapłaty należności stanowiącej zobowiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której pełnił tę funkcję. Ważne jest to, że Klient wiele lat przed powstaniem zobowiązania skutecznie złożył rezygnację z funkcji członka zarządu jednak spółka nie podjęła działań zmierzających do dokonania zmian w rejestrze i w konsekwencji wykreślenia naszego klienta z KRS.

Zaniechanie ze strony spółki spowodowało, że Klient Kancelarii przez wiele lat po złożeniu rezygnacji z funkcji członka zarządu figurował w rejestrze jako członek zarządu. Stan ten doprowadził do uznania przez wierzycieli spółki, że Klient Kancelarii powinien ponosić odpowiedzialność za zobowiązania spółki na podstawie art. 299 ksh.

Wierzyciel, który nabył wierzytelność zdecydował się na pozwanie naszego Klienta w postępowaniu upominawczym i uzyskał nakaz zapłaty. Dążąc do obrony praw Klienta Kancelaria podjęła dwutorowe działania. Jednocześnie wniesiony został sprzeciw od nakazu zapłaty jak również zainicjowane zostało wobec spółki postępowanie przymuszające mające na celu dokonanie zmian w KRS (wykreślenie Klienta jako członka zarządu).

W efekcie pracy naszych prawników właściwy dla spółki sąd rejestrowy dokonał wpisu wykreślającego naszego klienta jako członka zarządu, zaś powództwo o zapłatę należności pieniężnych zostało prawomocnie oddalone.