Nowy artykuł na naszym blogu – powoływanie członków zarządu poza posiedzeniem

Zapraszamy do zapoznania się z nowym artykułem na naszym blogu dotyczącym możliwości powoływania członków zarządu spółki akcyjnej w trybie pisemnym lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość: