Wojciech Kościuk

radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek – prawo. W roku 2016 r. ukończył trzyletnią aplikację radcowską, obecnie wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu (numer wpisu WR-3384).

Od 2010 roku zdobywał praktykę zawodową, jako prawnik oraz aplikant radcowski w znanych wrocławskich kancelariach prawnych. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie gospodarczym, w tym prawie cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa kontraktów i umów, prawie własności intelektualnej, e-commerce. W Kancelarii odpowiedzialny jest za kierowanie pracą zespołu prawników i jej koordynowanie, a także prowadzi bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych.

Prowadzi szkolenia z zakresu prawa własności intelektualnej.