Krzysztof Żołyński

adwokat

Absolwent prawa na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu, zakończoną złożonym egzaminem adwokackim.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, które zdobywał współpracując z wrocławskimi kancelariami prawnymi w zakresie obsługi prawnej świadczonej na rzecz zdywersyfikowanej grupy klientów, począwszy od osób fizycznych, spółek prawa handlowego prowadzących działalność w rozmaitych sektorach i branżach, przez jednostki samorządu terytorialnego, po podmioty w toku postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego. W ramach praktyki zawodowej rozwiązuje zarówno bieżące problemy prawne osób fizycznych i prawnych, prowadzi postępowania sądowe, reprezentuje klientów przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej.

Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie cywilnym, prawie karnym, prawie gospodarczym oraz prawie pracy. Zajmuje się również obsługą prawną organizacji trzeciego sektora. Prowadzi również działalność dydaktyczną i szkoleniową.

Świadczy pomoc prawną w języku angielskim.