Katarzyna Jurewicz-Kupeć

radca prawny

W latach 2003-2006 odbywała aplikację sądową przy  Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, pracowała również jako asystent sędziego w Wydziale Karnym Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Po zdaniu egzaminu sędziowskiego podjęła decyzję o rozpoczęciu indywidualnej  praktyki zawodowej jako radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców prawnych we Wrocławiu  (nr wpisu WR-1682), którą wykonuje od roku 2007.  W ramach prowadzonej  działalności świadczyła pomoc prawną na rzecz podmiotów gospodarczych i osób fizycznych w sprawach cywilnych, w tym rodzinnych i  gospodarczych oraz w sprawach karnych. Pracowała również jako radca prawny w instytucjach finansowych. W trakcie  kilkuletniej współpracy z dużą  kancelarią prawną reprezentowała spółki handlowe, w tym spółki Skarbu Państwa i instytucje finansowe w procesach sądowych, postępowaniach upadłościowych i egzekucyjnych.

Od ponad 9 lat jest zaangażowana w działalność pro bono organizacji pozarządowej z siedzibą we Wrocławiu, udzielając bezpłatnych porad prawnych z zakresu  prawa rodzinnego, karnego i cywilnego oraz świadcząc pomoc prawną na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

W roku 2011 wyróżniona pamiątkowym medalem Ministra Sprawiedliwości za zasługi dla Wymiaru Sprawiedliwości w związku z zaangażowaniem w pomoc prawną udzielną  w ramach współpracy z  Ośrodkiem Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem we Wrocławiu.