Wynajęcie samochodu zastępczego na czas naprawy pojazdu uszkodzonego w wypadku.

Jakie uprawnienia przysługują osobie, która w wyniku uczestnictwa w wypadku samochodowym, który spowodował inny kierowca zmuszona była zostawić uszkodzony samochód w warsztacie? lub co gorsza kiedy samochód nie nadaje się już do naprawy?

Pokrzywdzony w czasie kiedy jego pojazd znajduje się w warsztacie jest uprawniony do zawarcia umowy najmu pojazdu zastępczego na czas naprawy uszkodzonego auta. Koszt najmu takiego pojazdu zastępczego musi pokryć towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym był ubezpieczony pojazd sprawcy zdarzenia. Należy pamiętać o tym, aby klasa pojazdu, który wynajmiemy jako pojazd zastępczy odpowiadała klasie naszego uszkodzonego pojazdu, a zatem jeżeli na co dzień poruszamy się  niewielkim kompaktowym samochodem nie możemy na czas naprawy wynająć limuzyny z najwyższej półki, gdyż będzie to nieuzasadnione. W związku z powyższym jeżeli w Państwa pojeździe zdiagnozowana została „szkoda częściowa” przysługuje Państwu uprawnienie do wynajęcia innego pojazdu od dnia powstania szkody lub od dnia pozostawienia pojazdu w warsztacie na czas wykonywania naprawy pojazdu. Zaznaczenia wymaga, że wynajęcie samochodu musi być uzasadnione np. tym, że dojeżdżamy nim do  pracy lub dowozimy dzieci do szkoły. Ubezpieczyciel może odmówić zwrotu kwoty za wynajęcie pojazdu, jeżeli pojazd ten został wynajęty bezcelowo, dlatego ważne jest to aby móc wykazać w jakim celu pojazd był zastępczy był nam potrzebny.

Kwestia najmu samochodu uszkodzonego w wyniku kolizji przedstawia się nieco inaczej w przypadku, kiedy ubezpieczyciel zakwalifikował powstałą szkodę jako szkodę całkowitą. W tej sytuacji osobie pokrzywdzonej przysługuje uprawnienie do wynajęcia pojazdu zastępczego od dnia powstania szkody, do dnia zakupu nowego pojazdu. Ze stanowiskiem tym nie zgadzały się zakłady ubezpieczeń, które argumentowały, że w przypadku szkody całkowitej pokrzywdzony jest w stanie zakupić nowy pojazd nawet w terminie pięciu dni od dnia otrzymania odszkodowania, a zatem nieuzasadniony jest najem pojazdu zastępczego na czas dłuższy. Ponieważ rozstrzygnięcie tej kwestii było bardzo istotne dla praktyki w sprawach odszkodowawczych sprawą zajął się Sąd Najwyższy, który jednoznacznie przesądził, że w przypadku szkody całkowitej pokrzywdzony uprawniony jest do najmowania pojazdu zastępczego w okresie niezbędnym do nabycia nowego pojazdu, przesądzając jednocześnie, ze termin pięciodniowy jest terminem zdecydowanie nieadekwatnym.  Co za tym idzie w przypadku, w którym zaistniała szkoda całkowita, osoba poszkodowana może poświęcić na poszukiwanie nowego pojazdu tyle czasu ile jest niezbędne aby zakupić nowy pojazd.

Niestety towarzystwa ubezpieczeniowe często kwestionują powyższe uprawnienia osób pokrzywdzonych odmawiając zwrotu poniesionych kosztów najmu zastępczego, dlatego też zawsze rekomendujemy Państwu konsultację takiej sprawy z prawnikiem.