Zwolnienie kwoty z zajętego rachunku bankowego

Klientowi Kancelarii zajęte zostały wszystkie rachunki bankowe z uwagi na prowadzenie postępowania z art. 299 par.1 i par.5 k.k. Na skutek zażalenia złożonego przez Kancelarię SZW Legal, w którym wnioskowaliśmy o całkowite bądź co najmniej częściowe zwolnienie blokady rachunku bankowego, Sąd postanowił uwzględnić w znacznej części zażalenie i zwolnić rachunek Klienta Kancelarii co do kwoty 1 mln złotych.