Wygrana sprawa o zapłatę i hipoteki przymusowe

Dla jednego z naszych Klientów z branży usług finansowych Kancelaria SZW Legal prowadziła spór o zapłatę, w którym wartość dochodzonego roszczenia przekraczała kwotę 20.000.000,00 zł. W toku prowadzonego postępowania Kancelaria uzyskała szereg zabezpieczeń w postaci hipotek przymusowych oraz rzeczy ruchomych stanowiących majątek strony pozwanej. Po uzyskaniu prawomocnego wyroku nasi prawnicy prowadzili szeroko zakrojone postępowanie egzekucyjne, w efekcie którego doszło do wyegzekwowania kwoty przekraczającej 16.000.000,0 zł co ze względu na stopień skomplikowania sprawy, wielość wierzycieli oraz ilość środków zaskarżenia było dużym sukcesem.