Wygrana sprawa o zakłócanie spokoju

Klient Kancelarii – wspólnik spółki będącej właścicielem kompleksu obiektów hotelarsko – gastronomicznych został obwiniony o zakłócanie spokoju w związku z zachowaniem gości biorących udział w imprezach okolicznościowych oraz będących gośćmi hotelu. Do sądu wpłynęły liczne wnioski o ukaranie na podstawie art. 51 par.1 k.w.

Na skutek prowadzonych w sprawach procesów Klient Kancelarii został uniewinniony. Sąd jednoznacznie stwierdził, że obwiniony w żaden sposób nie dopuścił się zarzuconych mu wykroczeń, nie zakłócał spokoju ani spoczynku nocnego ani też nikogo nie nakłaniał do ich popełnienia. Sąd rozstrzygnął, że sam fakt, iż obwiniony jest jednym ze wspólników spółki będącej właścicielem nieruchomości nie powoduje jego automatycznej odpowiedzialności, bowiem ewentualną odpowiedzialność za czyn z art. 51 par.1 k.w. ponoszą tylko i wyłącznie osoby, które zakłócają spokój i porządek publiczny swoim bezpośrednim działaniem.