Ugoda w sprawie o zadośćuczynienie

Kancelaria SZW Legal doprowadziła do zawarcia ugody w sprawie o zadośćuczynienie z wypadku komunikacyjnego. Ugodę zaproponowało towarzystwo ubezpieczeniowe po złożeniu pozwu. Ponadto Kancelaria SZW Legal uzyskała pozytywne rozstrzygnięcie w postępowaniu karnym p/ko sprawcy szkody i zasądzenie na rzecz klienta Kancelarii nawiązki. Nawiązka – z uwagi na niemożliwość ściągnięcia ze sprawcy szkody – została objęta ugodą i w całości zapłacona przez towarzystwo ubezpieczeniowe.