Ugoda w sprawie o naruszenie dóbr osobistych w postępowaniu mediacyjnym

Klient Kancelarii wystąpił z powództwem cywilnym o naruszenie dóbr osobistych poprzez umieszczanie negatywnych wpisów i komentarzy na temat prowadzonej przez niego działalności gospodarczej w mediach społecznościowych.

Sąd Okręgowy skierował strony na mediację, wskutek której podpisana została przez strony ugoda.

Mocą ugody pozwany usunął z sieci wszystkie szkodzące powodowi komentarze i wpisy oraz zobowiązał się do nienaruszania dóbr osobistych klienta Kancelarii.

Sprawa o tyle ważna, że działalność prowadzona przez naszego Klienta jest znana, ceniona i korzysta z niej wiele osób z terenu całej Polski i zagranicy.