Sukcesy Klientów Kancelarii

Zobacz więcej

Wygrana sprawa o zakłócanie spokoju

Klient Kancelarii – wspólnik spółki będącej właścicielem kompleksu obiektów hotelarsko – gastronomicznych został obwiniony o zakłócanie spokoju w związku z… (...)

Zobacz więcej

Zwolnienie kwoty z zajętego rachunku bankowego

Klientowi Kancelarii zajęte zostały wszystkie rachunki bankowe z uwagi na prowadzenie postępowania z art. 299 par.1 i par.5 k.k. Na… (...)

Zobacz więcej

Ugoda w sprawie o zadośćuczynienie

Kancelaria SZW Legal doprowadziła do zawarcia ugody w sprawie o zadośćuczynienie z wypadku komunikacyjnego. Ugodę zaproponowało towarzystwo ubezpieczeniowe po złożeniu… (...)

Zobacz więcej

Ugoda w sprawie o produkcję płyty

Na skutek niewywiązania się z umowy na wyprodukowanie płyty młodej artystki, Kancelaria SZW Legal wystąpiła do sądu z roszczeniem o… (...)

Zobacz więcej

Wygrany spór sądowy w sprawie ustanowienia zastawu

Kancelaria SZW Legal reprezentowała jednego ze swoich Klientów w sporze dotyczącym skuteczności ustanowienia zastawu rejestrowego. Klient SZW Legal został pozwany,… (...)

Zobacz więcej

Ugoda w sprawie o naruszenie dóbr osobistych

Kancelaria SZW Legal przez wiele miesięcy prowadziła w imieniu jednego ze swoich Klientów spór sądowy, w którym przeciwnikiem procesowym był… (...)

Zobacz więcej

Wygrana sprawa o zapłatę i hipoteki przymusowe

Dla jednego z naszych Klientów z branży usług finansowych Kancelaria SZW Legal prowadziła spór o zapłatę, w którym wartość dochodzonego… (...)