Pro Bono

Kancelaria wspomaga prawnie Fundację Między Niebem a Ziemią, której założycielką i Prezesem jest mec. Sylwia Zarzycka – laureatka wielu nagród za działalność PRO BONO, w tym między innymi Kryształowe Serce Radcy Prawnego przyznaną przez Krajową Radę Radców Prawnych oraz Prawnik Pro Bono.