Prawo własności intelektualnej

  • przygotowywanie wszelkiego rodzaju umów z zakresu prawa własności intelektualnej
  • doradztwo w zakresie rejestracji i ochrony znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych i użytkowych
  • ochrona praw autorskich
  • przygotowywanie wszelkiego rodzaju umów z zakresu prawa autorskiego