Prawo pracy

  • przygotowywanie umów o pracę oraz wypowiedzeń umów
  • przygotowywanie wszelkiego rodzaju regulaminów i zarządzeń oraz wewnętrznych dokumentów obowiązujących u pracodawców
  • przygotowywanie odwołań od wypowiedzeń oraz zastępstwo procesowe w sprawach z zakresu prawa pracy
  • przygotowywanie wszelkiego rodzaju umów i dokumentów z zakresu prawa pracy