Prawo fundacji i stowarzyszeń

  • rejestrowanie fundacji i stowarzyszeń
  • przygotowywanie wszelkich dokumentów związanych z działalnością fundacji bądź stowarzyszenia
  • pomoc w uzyskiwaniu statusu organizacji pożytku publicznego
  • przygotowywanie dokumentów rozliczeniowych