Powoływanie członków zarządu spółki akcyjnej poza posiedzeniem rady nadzorczej

Czy Rada Nadzorcza spółki akcyjnej może powołać członków zarządu w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość ? Zgodnie z treścią art. 388§ 3 k.s.h. Rada Nadzorcza spółki akcyjnej może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że statut spółki stanowi inaczej. W … Czytaj dalej Powoływanie członków zarządu spółki akcyjnej poza posiedzeniem rady nadzorczej