Ochrona danych osobowych / wdrożenie RODO

 • kompleksowe wsparcie  w sprawach szeroko traktowanej ochrony danych osobowych, a w szczególności w zakresie wdrożenia RODO,
 • kompleksowe przygotowanie klientów do wdrożenia RODO,
 • przeprowadzanie audytów w zakresie zgodności obowiązującej u klientów dokumentacji z RODO,
 • przygotowanie planu wdrożenia RODO,
 • przygotowanie rejestru czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych,
 • przygotowanie analizy ryzyka związanej z przetwarzaniem danych osobowych,
 • przygotowanie wszelkiej dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych, zgodnej z RODO: polityki bezpieczeństwa, informacje, klauzule, zgody, umowy powierzenia danych,
 • przygotowanie opinii prawnych związanych z RODO i szeroko pojętą ochroną danych osobowych,
 • wsparcie prawne dla Inspektorów Ochrony Danych Osobowych,
 • bieżąca obsługa prawna w zakresie ochrony danych osobowych,
 • szkolenia związane z RODO.