Naruszenie dóbr osobistych

  • reprezentowanie naszych Klientów przed organami ścigania oraz sądami powszechnymi,
  • występowanie do podmiotów administrujących serwisami do których dochodzi do naruszeń prawa,
  • sporządzanie opinii celem dokonania możliwie obiektywnej oceny czy zaistniało naruszenie dóbr osobistych.