Konferencje

Prawnicy Kancelarii prowadzą szkolenia z następujących dziedzin prawa: prawo spółek handlowych, prawo kontraktów i umów, prawo pracy, prawo fundacji i stowarzyszeń.

Prawnicy Kancelarii prowadzili następujące szkolenia i konferencje:

 • Odpowiedzialność członków zarządu w spółkach kapitałowych
 • Zarząd w spółkach kapitałowych – prawa i obowiązki członków Zarządu
 • Rada Nadzorcza w spółkach kapitałowych – kompetencje członków Rady Nadzorczej
 • Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
 • Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy w świetle kodeksu pracy i orzecznictwa sądowego
 • Kontrakt menedżerski
 • Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne – podobieństwa i różnice
 • Dyskryminacja, mobbing i molestowanie seksualne w świetle kodeksu pracy i kodeksu karnego
 •  Zbiórki publiczne – aspekty prawne
 • Fundacja jako organizacja pożytku publicznego
 •  Rekrutacja, nabór, zatrudnianie i ocena pracowników samorządowych w świetle prawa i teorii zarządzania zasobami ludzkimi
 • Regulamin Pracy i Regulamin Wynagradzania w samorządzie terytorialnym
 • Prawo pracy w samorządzie terytorialnym – nowa ustawa o pracownikach samorządowych