Blog o ochronie danych osobowych

Rola i kompetencje Inspektora Ochrony Danych w świetle RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) wprowadziło nową funkcję związaną z ochroną danych osobowych – Inspektora Ochrony Danych (IOD). Osoba pełniąca tę funkcję odgrywa obecnie kluczową rolę w podmiotach przetwarzających dane osobowe. RODO wyszczególnia sytuacje, w których jego powołanie jest obligatoryjne, określa kompetencje IOD oraz warunki wykonywania przez niego zadań.