Szkolenie on-line „Tarcza Antykryzysowa”

W związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 prawnicy Kancelarii SZW Legal przeprowadzili szereg szkoleń on-line w zakresie pomocy, którą można uzyskać z Tarczy Antykryzysowej. Kancelaria wspiera prawnie przedsiębiorców w zakresie przygotowania wszelkiej dokumentacji związanej z pomocą w związku z wirusem COVID-19, a także w zakresie regulacji wewnętrznych niezbędnych do wdrożenia w związku z epidemią i zmianą systemu pracy oraz w zakresie organizacji posiedzeń rad nadzorczych, zgromadzeń wspólników czy walnych zgromadzeń on-line.