Nagroda dla mec. Sylwii Zarzyckiej – ZŁOTY PARAGRAF

Mec. Sylwia Zarzycka otrzymała nagrodę przyznaną przez Dziennik Gazetę Prawną – Złoty Paragraf w kategorii najlepszy radca prawny w Polsce w 2016 roku. Jest to niezwykłe wyróżnienie i docenienie zarówno pracy prawniczej jak i społecznej.