Sylwia Zarzycka - Radca Prawny

Jesteśmy butikową Kancelarią, która za główną dewizę stawia sobie bardzo wysoką jakość usług oraz długofalowe relacje z Klientami. Wierzymy bowiem, że tylko w taki sposób można należycie zadbać o interesy naszych Klientów i w odpowiedni sposób je zabezpieczyć. Każdy Klient jest przez nas traktowany indywidualnie i z dużą uważnością. Mając bogate doświadczenie biznesowe potrafimy sprostać wszystkim zadaniom, które pojawiają się w codziennej działalności. Wysokie umiejętności prawne łączymy z wyczuciem biznesowym starając się dopasować te dwie dziedziny w taki sposób, aby przynosiły naszym Klientom jak najlepsze efekty.

Zapraszamy do współpracy

 

Wdrażamy RODO

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/41/WE (RODO). Przedsiębiorcy ze wszystkich państw Unii Europejskiej są zobowiązani stosować nowe regulacje.

Najistotniejszym i największym wyzwaniem, jakie RODO stawia przed podmiotami gromadzącymi dane osobowe jest przerzucenie ciężaru przeprowadzenia we własnym zakresie oceny, jakie środki skutecznie zapewnią właściwą ochronę przetwarzanych danych oraz bezpieczne ich usuwanie. Nowe przepisy nie dają bowiem gotowych rozwiązań. Każdy przedsiębiorca powinien we własnym zakresie przeprowadzić szczegółową analizę pod kątem ryzyka. Jest to kwestia o tyle ważna, że RODO nakłada kary na wszystkich przedsiębiorców, którzy nie zapewnią w swoich firmach odpowiednich zabezpieczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Dowiedz się więcej

Blog prawny

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) wprowadziło nową funkcję związaną z ochroną danych osobowych – Inspektora Ochrony Danych (IOD). Osoba pełniąca tę funkcję odgrywa obecnie kluczową rolę w podmiotach przetwarzających dane osobowe. RODO wyszczególnia sytuacje, w których jego powołanie jest obligatoryjne, określa kompetencje IOD oraz warunki wykonywania przez niego zadań.